CAMSS-01

Loại camera: Camera mới mua

Hãng: Dahua

S/n: 7L02C97PAR899A0

Mã camera: HFW1200TP-S5

Vị trí: Camera dốc xuống xe máy

Vị trí trên đầu thu: Cổng số 02 đầu 32 kênh

Loại camera: Camera ngoài trời 2M

Ảnh camera thực tế